INFO & LID WORDEN

Bij de Black Star Country dancers wordt er les gegeven op de maandag- en woensdagavond in wijkcentrum "Orca" Germanenlaan 360 in Apeldoorn.


Gevorderden : maandag 18.45- 20.00 uur/ woensdag 20.30-21.45 uur


Vergevorderden : maandag 20.30-21.45 uur/ woensdag 18.45-20.00 uur


Tussen 20.00-20.30 uur is er vrij dansen voor alle groepen 


Op woensdagavond is er ook een startersgroep van 18.45-20.00 uur. Deze is voor mensen die nog geheel onbekend zijn of weinig ervaring hebben met Linedance.


CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt €100,- per jaar per lesgroep, te betalen in 10 maandenlijkse termijnen. Er dient een eenmalig inschrijfgeld betaald te worden van € 5,-.

Bank rekening nr : NL 32 ABNA 0566137186

K.v.K. nr : 08087499


Wilt u komen kijken?

Natuurlijk bent u van harte welkom om op bovenstaande tijden een kijkje te komen nemen tijdens de lessen van de Black Star Country Dancers.


Meer informatie ?

Indien u iets nog niet helemaal duidelijk is,

neem gerust contact op met onze secretaris of voorzitter.
AVG-wet

In 2018 is de nieuwe wet Gegevensbescherming van kracht, de AVG-wet.

Hierdoor zijn we verplicht jullie te informeren dat wij:

* persoonlijke gegevens vastleggen op een ledenlijst (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, datum van inschrijving)

* deze ledenlijst alleen ter inzage hebben voor de bestuursleden van de vereniging.

* geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij toestemming van de betrokkene zelf.

* de ledenlijst op een beveilgde computer met ewachtwoord beheerd wordt.

* u als lid altijd het recht hebt om je persoonlijke gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

* als vereniging toestemming vragen aan de leden. om je te mogen emailen over belangrijke zaken betreffende de vereniging, uiteraard via BCC, zodat je emailadres niet zichtbaar is voor iedereen.

* toestemming vragen aan de leden om foto's van diverse activiteiten van de vereniging op onze website te plaatsen.

* aan alle nieuwe leden zullen vragen om wel / niet hun toestemming hiervoor te geven.